prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie